Improvisatie

Improviseren

Improviseren is acteren zonder script.  Er zijn verschillende manieren om een voorstelling te improviseren, maar of het nu gaat om een Theatersportwedstrijd, MoMo, Micetro, Long Form of De Vloer Op… één ding hebben ze allemaal gemeen: noch de spelers, noch het publiek weet wat hen te wachten staat…

Theatersportwedstrijd

Een theatersportwedstrijd wordt vriendschappelijk gespeeld tegen een ander team uit Nederland. Aan de hand van suggesties uit het publiek worden er verschillende games gespeeld. Vind het publiek de scene mooi, werpen zij de spelers een roos toe, zijn zij het niet eens met de mening van de jury, gooien zij een natte spons naar de rechters. Gezamenlijk bepaald de jury met het publiek de beste scenes. Zo strijden twee teams, in 12 unieke en éénmalige scenes, om de meeste rozen en de titel.

MoMoImpro Comedy Game Show

Beschrijving

Micetro

Af en toe spelen wij een Micetro. Hieraan doen niet alleen alle actieve leden van de vereniging mee, maar ook zijn vrienden van de vereniging (vaak oud-leden) weer eens terug te zien. Onder leiding van een gedreven regisseur spelen wij een afvalrace, waaruit slechts één improvisator overblijft.

Long Form

Bij een Long Form, (lange vorm), van improviseren, creëren acteurs een voorstelling waarin scènes vaak met elkaar verwoven zijn door middel van het verhaal, de karakters of thema’s. Dit type voorstelling neemt vaak de vorm aan van een bestaande type theater, zoals een avondvullende theatervoorstelling of een musical.

De Vloer Op

In deze vorm van improvisatie krijgen de spelers een situatie voorgeschoteld die zij in 5 tot 10 minuten kunnen uitspelen. De nadruk van deze spelvorm ligt op de acteurskwaliteiten.

Het is geen wedstrijd, er is geen jury, en er zijn geen sponzen.

(wel rozen overigens…)